Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đăng ngày: 2019-11-10 14:51:28
Sửa ngày: 2019-11-10 14:51:28
Ngày ký: 04/10/2019
Ngày hiệu lực: 04/10/2019
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 16_2019_TT_BGDDT.signed.pdf
Kích thước: 495.13 KB
Tải về