V/v không tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học lần thứ ba năm học 2019-2020

Đăng ngày: 2020-01-27 02:17:43
Sửa ngày: 2020-01-27 02:17:43
Ngày ký: 22/01/2020
Ngày hiệu lực: 22/01/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: CV_ve_viec_khong_to_chuc_hoi_thi_GV_day_gioi_cap_tinh__lan_3_nam_hoc_2019_2020.doc.signed.pdf
Kích thước: 372.40 KB
Tải về


….

Sở Giáo dục và Đào tạo, thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố với nội dung sau:

1.Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học lần thứ ba năm học 2019-2020. Lý do: Vì ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT về việc “Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông” và có hiệu lực từ ngày 12/02/2020.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố vẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1312/SGDĐT-GDTH ngày 08/08/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An v/v hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.

…. xem chi tiết tại tập tin đính kèm.