Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

Đăng ngày: 2020-08-17 10:13:40
Sửa ngày: 2020-08-17 10:13:40
Ngày ký: 14/08/2020
Ngày hiệu lực: 31/08/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 2084_QD_BGDDT.pdf
Kích thước: 853.95 KB
Tải về


Tên file: 2829_QD-UBND_QD-ban-hanh-Ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2020-2021.signed.pdf
Kích thước: 482.99 KB
Tải về


STT

Kế hoạch

nội dung

Kế hoạch thời gian đối với các cấp học
Giáo dục

Mầm non

(HKI 18 tuần, HKII 17 tuần)

Giáo dục

Tiểu học

(HKI 18 tuần,

HKII 17 tuần)

Giáo dục

thường xuyên

(HKI 16 tuần,

HKII 16 tuần)

Giáo dục

Trung học

(HKI 18 tuần,

HKII 17 tuần)

1
Ngày tựu trường
03/9/2020
2
Ngày khai giảng năm học 2020-2021
05/9/2020
3
Ngày bắt đầu thực hiện chương trình tuần 1
07/9/2020
07/9/2020
07/9/2020
07/9/2020
4
Ngày kết thúc học kỳ I
08/01/2021
08/01/2021
26/12/2020
09/01/2021
5
Ngày nghỉ giữa 2 học kỳ
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
6
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán
Nghỉ 10 ngày: từ ngày 07/02/2021 (26/12 âm lịch)

đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05/01 âm lịch)
7
Ngày hoàn thành chương trình học kỳ II
20/5/2021
20/5/2021
29/4/2021
21/5/2021
8
Tuần lễ dự phòng
24-28/5/2021
24-28/5/2021
04-08/5/2021
24-28/5/2021
9
Ngày kết thúc

năm học 2020-2021
Trước 31/5/2021
10
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày trước ngày 15/6/2021
11
Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021