V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Đăng ngày: 2020-09-17 13:55:13
Sửa ngày: 2020-09-17 13:55:13
Ngày ký: 14/09/2020
Ngày hiệu lực: 14/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 5539_UBND-VHXH_Chan-chinh-cac-khoan-thu-dau-nam-hoc-2020-2021.signed.pdf
Kích thước: 304.89 KB
Tải về


Tên file: CV3281_BGDDT_KHTC-Chan-chinh-cac-khoan-thu-dau-nam-hoc-2020-2021.pdf
Kích thước: 563.29 KB
Tải về


Tên file: 5196-QD-UBND_09122016.pdf
Kích thước: 5.47 MB
Tải về