QĐ Công nhận Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Đăng ngày: 2020-10-05 16:37:38
Sửa ngày: 2020-10-05 16:37:38
Ngày ký: 02/10/2020
Ngày hiệu lực: 02/10/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 3605_QD-UBND_QD-CQG-TH-My-Thanh.signed.pdf
Kích thước: 306.51 KB
Tải về


Tên file: 3066_TTr-SGDDT_20200929143821_32.-TTr-CQG-TH-My-Thanh.signed.pdf
Kích thước: 381.88 KB
Tải về


Tên file: PH-TH-MY-THANH.pdf
Kích thước: 73.06 KB
Tải về


Tên file: BC-DGN-TH-MY-THANH.pdf
Kích thước: 7.64 MB
Tải về