Về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Đăng ngày: 2020-09-25 14:40:03
Sửa ngày: 2020-09-25 14:40:03
Ngày ký: 25/09/2020
Ngày hiệu lực: 25/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 759_QD-SGDDT_QD_truong_chuan_Dot_15.signed.pdf
Kích thước: 1.32 MB
Tải về