Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa       Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Thừa, TT. Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An      Số điện thoại: 0272 3864 275

Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025

Dự thảo Nghị quyết bổ sung NQ 24Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

QUYẾTĐỊNHVềviệc phê duyệtsốlượng, danh sách đặt hàng TrườngĐạihọcSưphạmThànhphốHồ Chí Minh đàotạo giáo viênmầm non theo Nghịđịnhsố116/2020/NĐ-CPcủa Chính phủtại Phân hiệutỉnh Long An -năm 2023

THỦ THỪA TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC MẦM NON 2023-2024

NHÀ GIÁO ƯU TÚ Trần Quốc Thái

Banner Tu Tuong HCM

banner suc khoe phong chong dich benh

chuyen muc pho bien gdpl

BGD_OK_1

grass copy