Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 2020-09-24 05:00:11
Sửa ngày: 2020-09-24 05:00:11
Ngày ký: 18/09/2020
Ngày hiệu lực: 20/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 112_2020_ND-CP_18092020-signed.pdf
Kích thước: 11.65 MB
Tải về


Hiệu trưởng triển khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, đăng trong trang web của đơn vị, niêm yết trên bảng thông tin của nhà trường.