Công nhận kết quả trúng tuyển và thời gian ký hợp đồng làm việc kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020

Đăng ngày: 2020-09-17 13:48:06
Sửa ngày: 2020-09-17 13:48:06
Ngày ký: 16/09/2020
Ngày hiệu lực: 16/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 5504_TB-UBND_THONGBAOCONGNHANTRUNGTUYENVAKYHOPDONG2020.signed.pdf
Kích thước: 869.38 KB
Tải về


Tên file: 5504_TB-UBND_DS_KEM_TB_UBNDCONGNHANKETQUATUYENDUNG2020.signed.pdf
Kích thước: 1.74 MB
Tải về