Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Đăng ngày: 2020-09-17 13:49:19
Sửa ngày: 2020-09-17 13:49:19
Ngày ký: 16/09/2020
Ngày hiệu lực: 16/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 5505_QD-UBND_QD-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-VCSN-GD-nam-2020.signed.pdf
Kích thước: 903.43 KB
Tải về


Tên file: 5505_QD-UBND_DS_KEM_QD_UBNDCONGNHANKETQUATUYENDUNG2020.signed.pdf
Kích thước: 1.74 MB
Tải về