07Th2/20

V/v cung cấp thông điệp truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và phun thuốc phòng, chống dịch corona tại trường học

Kính gửi:                                  – Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc;    – Chủ các nhóm, lớp tư