Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên Năm học 2020 – 2021

Đăng ngày: 2020-09-17 13:52:07
Sửa ngày: 2020-09-17 13:52:07
Ngày ký: 16/09/2020
Ngày hiệu lực: 16/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 637358357738195425_2921_HD-SGDDT_H_DAN_GD_CHINH_TRI_VA_HSSV_2020_2021.signed.pdf
Kích thước: 474.56 KB
Tải về


Tên file: 637358357738195425_4.9-Huong-dan-nhiem-vu-linh-vuc-GDCTHSSV-nam-hoc-2020-2021-BS.m.signed.pdf
Kích thước: 1.02 MB
Tải về