THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,“Nhà giáo Ưu tú”lần thứ 15 năm 2020

Đăng ngày: 2020-02-26 05:41:44
Sửa ngày: 2020-02-26 05:41:44
Ngày ký: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 476-TB-SGDDT.pdf
Kích thước: 642.00 KB
Tải về


Tên file: 20200225165809.doc
Kích thước: 43.50 KB
Tải về


 Thời gian gửi ý kiến về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 3 năm
2020 bằng văn bản hoặc email: vanphong.solongan@moet.edu.vn.
Kèm theo:
- Danh sách.
- Tóm tắt thành tích cá nhân./.