Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận

Đăng ngày: 2020-04-10 10:23:18
Sửa ngày: 2020-04-10 10:23:18
Ngày ký: 10/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/04/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: QDCD-SLD-CAPHUYEN-1M-T4-2020.docx.signed.pdf
Kích thước: 527.12 KB
Tải về