V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT

Đăng ngày: 2020-09-01 08:58:52
Sửa ngày: 2020-09-01 08:58:52
Ngày ký: 25/08/2020
Ngày hiệu lực: 10/10/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 24_2020_TT_BGDDT.pdf
Kích thước: 704.39 KB
Tải về


       Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐTđến toàn thể công chức,viên chức của đơnvị nghiên cứu tổ chức thực hiện.