Mềm dẻo hoạt động ngoài giờ lên lớp

Trong nhà trường phổ thông, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  (HĐGDNGLL) là cầu nối quan trọng giúp học sinh nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích lũy thêm kinh nghiệm giao tiếp và hoạt động tập thể. Bên cạnh đó còn rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Đồng thời, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể, coi đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng phong trào và giáo dục ý thức tập thể.

Để tổ chức tốt HĐGDNGLL cần huy động sức mạnh tổng hợp, phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, tổng phụ trách Đội giữ vai trò then chốt, chủ đạo trong việc tổ chức và quản lý các HĐGDNGLL.

HĐGDNGLL được tổ chức phải phù hợp với điều kiện của các vùng miền khác nhau trong cả nước, tình hình thực tế của nhà trường và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh ở mỗi địa phương. Tạo bầu không khí thân thiện gần gũi, cởi mở. Trong đó học sinh được lắng nghe, chia sẻ, hoà nhập vào tập thể, được đối xử bình đẳng, tự tin và cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, để tạo hứng thú trong mỗi hoạt động được tham gia, giáo viên động viên kịp thời những suy nghĩ sáng tạo và tính tích cực chủ động của các em, tạo tình huống để học sinh tự xử lí và thay phiên điều khiển hoạt động.

Ngoài ra, tổ chức HĐGDNGLL mang tính chất mềm dẻo, kết hợp một cách hài hòa linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Chẳng hạn, cùng một chủ đề, một cấp học, một nội dung giáo dục nhưng HĐGDNGLL có thể tổ chức theo nhiều phương pháp, hình thức hoạt động khác nhau tùy điều kiện cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Ví dụ: Hiện nay tình hình tai nạn giao thông đang trở thành vấn đề nóng bỏng, quan tâm của toàn xã hội. Cũng là giáo dục an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn; nhưng có lớp, có trường tổ chức xây dựng hội thi diễn tiểu phẩm rồi thảo luận tiểu phẩm…

Tóm lại, HĐGDNGLL là một trong những hoạt động có nội dung vô cùng phong phú, đa dạng. Tùy thời gian, điều kiện cụ thể của trường và địa phương mà lựa chọn nội dung cho phù hợp, thiết thực, tránh áp đặt. Thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra sẽ giúp các em tự hoàn thiện chính mình và góp phần phát triển nhân cách toàn diện.

Nguồn tham khảo.