QUYẾTĐỊNHVềviệc phê duyệtsốlượng, danh sách đặt hàng TrườngĐạihọcSưphạmThànhphốHồ Chí Minh đàotạo giáo viênmầm non theo Nghịđịnhsố116/2020/NĐ-CPcủa Chính phủtại Phân hiệutỉnh Long An -năm 2023

Tên file: 638524810420344571_5189_QD-UBND_28-05-2024_QD-dat-hang-dao-tao-giao-vien-DHSP-TPHCM-2023.signed.pdf
Tải về

638524810420344571_5189_QĐ-UBND_28-05-2024_QĐ đặt hàng đào tạo giáo viên ĐHSP TPHCM – 2023.signed