THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020

Tên file: 4294_TB-HDTD_THONGBAOTRIEUTAPTHISINHDUPHONGVAN2020_UBND.signed.pdf
Tải về
THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển
viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1) ngày     20/7/2020 của  Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020 cụ thể như sau:

  1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự phỏng vấn (Vòng 2)

 

Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu thường trú Văn bằng Chuyên ngành Vị trí việc làm dự tuyển
1 Nguyễn Thị Mỹ An 05/09/1995 Tân Trụ – Long An GDMN MN Nhị Thành
2 Cao Thị Hồng Cúc 27/12/1987 Tân Thành – Thủ Thừa ĐH GDMN MG Tân Thành
3 Lương Thị Trúc Đào 06/11/1995 Hướng Thọ Phú – TP. Tân An GDMN MG Mỹ Phú
4 Võ Thị Cẩm Giang 10/02/1997 Mỹ Lạc – Thủ Thừa GDMN MG Mỹ lạc
5 Trần Thị Mỹ Huyền 16/08/1998 Mộc Hóa – Long An GDMN MG Mỹ Phú
6 Lê Thị Mỹ Ngọc 29/05/1993 Mỹ Lạc – Thủ Thừa GDMN MN Thị Trấn
7 Trần Thị Hồng Yến 21/09/1995 Thị Trấn Thủ Thừa ĐH GDMN MN Thị Trấn
8 Phạm Thị Kim Yến 13/02/1998 Long Thạnh – Thủ Thừa GDMN MN Nhị Thành
9 Nguyễn Hoàng Tước 05/03/1994 Nhị Thành – Thủ Thừa ĐH SP GDCT THCS Nhị Thành
10 Hồ Quốc Vũ 25/08/1994 Cần Đước Long An ĐH SP Lịch sử THCS Bình An

Tổng số thí sinh đủ điều kiện vòng 1: 10 (mười) người.

Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện vòng 1 theo danh sách nêu trên có mặt lúc 07 giờ 30 ngày 22/7/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa để phỏng vấn vòng 2 (thay thư mời).

  1. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

2.1. Thời gian phỏng vấn: khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 22/7/2020.

2.2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa (Ấp Cầu Xây – Thị Trấn Thủ Thừa).

* Lưu ý: khi đến phỏng vấn phải mang theo CMND .

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa thông báo để các thí sinh có đủ điều kiện nêu trên được biết thực hiện./.