THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020

Tên file: 4555_TB-UBND_THONGBAOCAOKETQUAXETTUYENVADUKIENNGUIOITRUNGTUYENKYXTVCSNGD2020_GUIUBND.signed.pdf
Tải về
Tên file: 4555_TB-UBND_DANHSACHTHISINHDUKIENTRUNGTUYENVCSNGD2020.signed.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển

viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020

 

       Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

      Căn cứ Thông báo số 3665/TB-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020;

       Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) và dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020 ngày 03/8/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020.

       UBND huyện Thông báo kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa năm 2020 cụ thể như sau:

(Danh sách kèm theo)

        UBND huyện Thủ Thừa thông báo đến tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo nếu không có thí sinh nào thắc mắc thì UBND huyện sẽ hoàn tất hồ sơ gửi Sở Nội vụ phê duyệt./.