Về việc cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học để phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Tên file: Thong_bao_nghi__11_3.doc.signed.pdf
Tải về
Tên file: 20200311140002_637194945367528178_1217_0001.pdf
Tải về
Tên file: 20200312160349_637196000667704482_1254_0001.pdf
Tải về
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện:

  - Hiệu trưởng giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng phụ huynh học sinh thời gian nghỉ học, quản lý con em không tụ tập đến nơi đông người, theo dõi sức khỏe của con em trong thời gian nghỉ học. Khi con em có biểu hiện sốt, nghi ngờ nhiễm bệnh, phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời; đồng thời thông tin cho giáo viên chủ nhiệm.

 - Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ học và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 - Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường tiếp tục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình, giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để nắm tình hình sức khỏe học sinh, giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh tự học qua hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập kiến thức học kỳ I, hệ thống hóa kiến thức.

 - Triển khai thực hiện văn bản số 1217/UBND-VHXH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người (Đính kèm văn bản). 

- Văn bản này thay thế văn bản số 538/SGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2020 về việc công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường và văn bản số 626/TBSGDĐT ngày 06/3/2020 thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh mầm non, tiểu học, THCS do dịch bệnh Covid-19;