Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

Tên file: 2981.pdf
Tải về
Tên file: 1038.pdf
Tải về

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
1. Kiểm tra và cập nhật lên phiên bản Chrome mới nhất (78.0.3904.87) đối với các máy tính cơ quan, đơn vị sử dụng trình duyệt Chrome để vá lỗ hổng bảo mật và phòng tránh các nguy cơ bị tấn công thông qua việc khai thác lỗ hổng.
2. Hạn chế truy cập các trang web, đường dẫn lạ, đặc biệt là các trang web có trong Phụ lục kèm theo công văn số 1038/CATTT-NCSC đã bị cài cắm mã khai thác.